Δραστηριότητες

Ο κόσμος του παιδιού πλαισιώνεται από σχήματα, χρώματα, ήχους και ρυθμούς που ανταποκρίνονται στην ανάγκη του για δράση και δίνουν ικανοποίηση στην επιθυμία του να εκφρασθεί και να δημιουργήσει.

Δραστηριότητες της τάξης

Αθλοπαιδιές