Υπηρεσίες - Παροχές

Υπηρεσίες - Παροχές

  • Η παραλαβή και παράδοση των παιδιών γίνεται με σχολικά λεωφορεία, με συνοδεία πάντα υπεύθυνης παιδαγωγού.
  • Το Διαιτολόγιο (πρόγευμα –γεύμα) καθορίζεται ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών, από τον Παιδίατρο του σχολείου. Η Διατροφή είναι ασφαλής καθώς εφαρμόζεται το Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP).
  • Οι εκπαιδευτικοί & οι παιδαγωγοί είναι έμπειροι, διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση και εφαρμόζουν προγράμματα αγωγής και εκπαίδευσης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.
  • Το βοηθητικό προσωπικό εξυπηρετεί με ήθος, υπευθυνότητα και συνέπεια τον τομέα που του αναλογεί.

Άλλες Παροχές

  • Φυσική αγωγή- οργανωμένο ομαδικό, θεατρικό και ελεύθερο παιχνίδι.
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις & ψυχαγωγικές εκδρομές.
  • Εκδηλώσεις, παραστάσεις, εθνικές γιορτές.