Δραστηριότητες

Ο κόσμος του παιδιού πλαισιώνεται από σχήματα, χρώματα, ήχους και ρυθμούς που ανταποκρίνονται στην ανάγκη του για δράση και δίνουν ικανοποίηση στην επιθυμία του να εκφρασθεί και να δημιουργήσει.
  • Στην αισθητική αγωγή τα παιδιά έλκονται από τα απλά υλικά όπως τα χρώματα, ο πηλός, τα πινέλα, το χαρτί και δημιουργούν εξερευνώντας τον κόσμο και καλλιεργώντας την καλλιτεχνική τους ευαισθησία.
  • Η μουσική και το τραγούδι είναι ένα είδος τροφής για την ψυχή και το πνεύμα, ενώ ο ρυθμός, η τονικότητα και το ύψος των ήχων, συμβάλλουν στην ισορροπημένη εξέλιξη της ακουστικής λειτουργίας.
  • Η ψυχοκινητική βοηθά στην νοηματική και σωματική οργάνωση του παιδιού καθώς και του χώρου που ζει και το περιβάλλει. Με την ψυχοκινητική το παιδί αναγνωρίζει, συνειδητοποιεί και ελέγχει τις αντιδράσεις του σώματός του, προσανατολίζεται και αντιλαμβάνεται πρακτικά τις έννοιες του τόπου και χρόνου.

Δραστηριότητες της τάξης

Αθλοπαιδιές